Ние сме Софарма – най-голямата българска фармацевтична компания с близо 90 години история и традиции, комбинирани с постоянен стремеж за иновативност и развитие. Портфолиото ни се състои от над 210 продукта, с които се стремим да предоставяме достъпно лечение за милиони пациенти. Инвестираме постоянно в нови технологии, научни изследвания и разработки с ясната цел- хората да бъдат по-здрави, по-щастливи, с увереност за сигурно бъдеще.

Нашето семейство наброява над 1700 служители. Те са най-значимата съставка, гарант за нашия успех.
Насърчаваме различните гледни точки, предложения и идеи, защото само така надграждаме настоящето.

Ако желаеш да бъдеш част от нашето семейство, да работиш в екип с доказани професионалисти, високи стандарти на работа с възможности за развитие, присъедини се към нас на позиция:

Ние сме Софарма – най-голямата българска фармацевтична компания с близо 90 години история и традиции, комбинирани с постоянен стремеж за иновативност и развитие.

Ако желаеш да бъдеш част от нашето семейство, да работиш в екип с доказани професионалисти, високи стандарти на работа с възможности за развитие, присъедини се към нас на позиция:

Инженер „Осигуряване на качеството“

сектор: Производство | работно време: Пълно работно време | град: София

• Изготвя квалификационна документация за възложените дейности по квалификация/реквалификация/калибриране на оборудване и системи и оформяне на резултати и заключителни доклади от изпитанията.

• Разработва стандартни оперативни процедури/работни инструкции, свързани с квалифицията и поддържането на квалификационния/ калибрационния статус на оборудването.

• Участие в проверки на всички звена на фирмата за изпълнение на изискванията на ДПП.

• Обучение на ключов персонал за прилагане правилата на ДПП и свързаните инженерни аспекти на ДПП.

• Висше образование – машиностроене, електроника, електротехника, измервателна техника, метрология, химическа, фармацевтична, биотехнологична или хранително вкусова промишленост.

• Практически познания във фармацевтичната, хранително-вкусовата индустрия, химическата или машиностроителна промишленост е предимство.

• Умения за изготвяне и работа с документация.

• Компютърни умения – AutoCAD, MS Office.

• Английски език – ниво В2 – писмено и говоримо.

• Практическият опит в областта на чистите помещения е предимство.
Обучение на ключов персонал за прилагане правилата на ДПП и свързаните инженерни аспекти на ДПП.

• Стабилна и сигурна работна сред.
• Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие.

• Мотивиращи условия на труд и възнаграждение.

• Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики.

• Английски език – ниво В2 – писмено и говоримо.

• Бонус „Препоръчай приятел“ по утвърдени фирмени правила.
Обучение на ключов персонал за прилагане правилата на ДПП и свързаните инженерни аспекти на ДПП.

Кандидатствай сега!

Бъди част от едно по-добро бъдеще!

Кандидатурите се разглеждат при пълна
конфиденциалност и при спазване на законодателството за защита на личните данни.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Софарма АД © 2023, всички права запазени

Sopharma Logo _white

Вашата кандидатура беше успешно изпратена.

Кандидатурите се разглеждат при пълна
конфиденциалност и при спазване на законодателството за защита на личните данни.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.